บริษัท ไฟร์แมนเซอร์วิสกรุ๊ป2000 จำกัด

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไฟร์แมนเซอร์วิสกรุ๊ป2000 จำกัด

บริษัท ไฟร์แมนเซอร์วิสกรุ๊ป 2000จำกัด

เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกประเภท

รวมทั้งรับบริการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ(ประจำที่)

ระบบFixed Co2 ระบบดับเพลิง Dry powder ระบบดับเพลิงโฟม

รวมทั้ง ระบบ FM-200 โดยช่างชำนาญการณ์และผ่านประสลการณ์มานานับสิบปี

รับบริการตรวจสอบ/ตรวจเช็คอุปกรณ์เพื่อให้พร้อมใช้งานได้ตามปกติ

พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันเหตุอัคคีภัย

ซึ่งเกิดได้ทุกเมื่อ ทุกเวลา ซึ่งทางเราได้มีอะไหล่ไว้พร้อมบริการ

ทั้งภายในโรงงานอุตสาหกรรม และภายในเรือเดินสมุทรทุกประเภท

ถูกต้องตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและได้รับรองจากรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี

จำหน่ายในราคาที่เหมาะสม ส่งมอบสินค้าตรงเวลาพร้อมทั้งการรับประกันหลังการขาย

เวลาให้บริการ